2
دوره
107
کاربر
67
دانشجو
8
استاد
محصولی یافت نشد
دوره های استادیار

مدیران کاربلد | تحول و توسعه کسب و کار | دوره چهارم

نیمه حضوری
بدون امتیاز 0 رای
0
33,000,000 تومان
۲۱۷ ساعت

مدیران کاربلد | تحول و توسعه کسب و کار | دوره سوم

نیمه حضوری
بدون امتیاز 0 رای
63
25,000,000 تومان
۲۰۴ ساعت
کتاب سرا